DokumentyDistribútor PL povolenie
Distribútor PL povolenie
Obchodník VMO povolenie
Obchodník VMO povolenie
Oprávnený príjemca povolenie
Oprávnený príjemca povolenie
Predajca PL povolenie
Predajca PL povolenie
Osvedčenie o pridelení EORI čísla oleje
Osvedčenie o pridelení EORI čísla
Rámcová zmluva
Rámcová kúpna zmluva
Reklamačný poriadok - VP
Reklamačný poriadok - VP
Reklamačný protokol - VP
Reklamačný protokol - VP
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 k Rám. kúp. zmluve
Ochrana osobných údajov – Postupy na uplatnenie práv
Ochrana osobných údajov
       - Postupy na uplatnenie práv

Kontaktné údaje

Solar 2009, a.s.
Piešťanská 3
917 01 Trnava
Slovenská republika

email: office@solar2009.sk
telefón: +421 33 24 00 108
fax: + 421 33 24 00 109

Fakturačné údaje

IČO: 50 248 685
DIČ: 2120271241
IČ DPH: SK2120271241

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
Číslo účtu: 2949019938/1100
IBAN: SK4211000000002949019938

Dcérske spoločnosti

ZSNP TRADE

Solar TRADE