Produkty a službyObchodné podmienky sa určujú individuálne a sú závislé najmä od vzdialenosti odberného miesta od výdajného terminálu nášho dodávateľa (Bratislava, Kľačany, Kapušany, Lobau), spôsobu platby, množstva kontrahovaných pohonných hmôt, pravidelnosti a objemu jednotlivých objednávok. Podmienkou spolupráce pre veľkoobchodné dodávky sú vlastné nádrže (benkalor), prípadne cisterny na skladovanie PHM.

Naše portfólio predávaných palív v súčasnosti zahŕňa


  • Motorová nafta - trieda B, D, F (kvalita podľa STN EN 590)
  • Arktická nafta
  • Premium motorová nafta
  • SOLAR PREMIUM Diesel
  • SOLAR EKO Diesel B30
  • Automobilový benzín - SUPER 95 (kvalita podľa STN EN 228)
  • Automobilový benzín – SUPER 98
  • Premium automobilový benzín - SUPER 95
  • AdBlue

Automobilový benzín

sa používa ako motorové palivo pre benzínové motory. V závislosti od konštrukcie motora predpisuje výrobca vozidla tzv. oktánovú hladinu autobenzínu. Oktánové číslo vyjadruje spaľovacie vlastnosti benzínu. Spoločnosť Solar 2009, a.s., distribuuje bezolovnatý benzín SUPER s označením SUPER 95.


Motorová nafta

je palivo pre vznetové (dieselové) motory s vnútorným spaľovaním. Motorová nafta sa pre naše klimatické pásmo dodáva v troch druhoch (triedach), ktoré sa odlišujú medznou teplotou filtrovateľnosti (MTF).


Jednotlivé druhy sú k dispozícii podľa ročných období nasledovne:

od 15. apríla do 30. septembra nafta triedy B (letná)
od 1. marca do 14. apríla a od 1. októbra do 15. novembra nafta triedy D (prechodná)
od 16. novembra do 28. (29.) februára nafta triedy F (zimná)

Kontaktné údaje

Solar 2009, a.s.
Piešťanská 3
917 01 Trnava
Slovenská republika

email: office@solar2009.sk
telefón: +421 33 24 00 108
mobil: +421 915 92 52 73
fax: +421 33 24 00 109

Obchodné oddelenie:
email: obchod@solar2009.sk

Fakturačné údaje

IČO: 50 248 685
DIČ: 2120271241
IČ DPH: SK2120271241


Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
Číslo účtu: 2949019938/1100
IBAN: SK4211000000002949019938